Search
Filters

BARIA E-HANDEL

Baria Brands AB säljer alkoholhaltiga drycker, restaurangmaskiner och utrustning till företag verksamma inom branchen (HoReCa) främst genom E-handel och aktiva kundbesök.
Vår E-handelsplattform erbjuder endast B2B försäljning och våra kunder är främst hotell, restaurang och pub samt företag verksamma inom streetfood och fastfood. Våra samarbetspartners är verksamma inom bryggeri, microbryggeri eller annan tillverkning av alkoholhaltiga drycker samt som leverantörer av 
restaurangmaskiner och utrustning för HORECA marknaden.
Obs. För att handla eller beställa alkohol via vår e-handel så behöver man ansöka om ett kundnr med bifogat serveringstillstånd.

Baria Brands AB imports and sells alcoholic beverages, restaurant machines and equipment to companies operating in the industry (HoReCa) mainly through e-commerce and active customer visits.
Our E-store platform only offers B2B sales and our customers are mainly hotels, restaurants and pubs as well as companies active in street food and fast food. Our partners are active in brewery, microbrewery or other production of alcoholic beverages and as suppliers of restaurant machines and equipment for the HORECA market.
NOTICE : To buy or order alcohol via our e-store , you need to apply for a customer number with attached serving license